Základní informace


Spolek veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České republiky. Spolek je samostatnou právnickou osobou se sídlem ve Velkém Meziříčí, Karlov 1398/54, sdružující organizace a odborníky oborů veřejně prospěšných služeb.

Spolek veřejně prospěšných služeb byl založen na jaře roku 1991 a na Ministerstvu vnitra byl zaregistrován 19.5.1991.


Orgány spolku

- valná hromada
- představenstvo
- sekce
- revizní komise

 


Představenstvo SVPS

(najetím myší na jméno zobrazíte kontakty)
Ing. Jaroslav Mynář - předseda
Ing. Richard Blahut - místopředseda, vedoucí sekce odpadového hospodářství
Miroslav Hyrš - vedoucí sekce ekonomicko-právní
Ing. Roman Kekrt - vedoucí sekce veřejné zeleně a sportovišť
Ing. Pavel Gaizura - vedoucí sekce místních komunikací a VO
Ing. Jiří Janovský - vedoucí sekce zahraničních vztahů
Ing. Václav Frgál - člen
Ing. Iveta Jurenová - člen
Ing. Antonín Mudroch - člen

 


Revizní komise

Ing. Kateřina Jakůbková - předseda

Bc. Gabriela Horčíková - člen

Ing. Josef Eder - člen

 


Hospodaření

Majetek spolku tvoří hmotné a finanční prostředky. S tímto majetkem spolku hospodaří a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.

 


Příjmy spolku tvoří

- členské příspěvky
- příjmy z vlastní odborné činnosti
- příjmy od sponzorů
- dotace, subvence a dary cizích subjektů

 


Hlavní oblasti činnosti

- informační
- přednášková
- publikační
- vzdělávací
- poradenská a konzultační
- příprava směrnic, norem, koncepcí rozvoje a pracovních podkladů
- hodnocení výrobků v oboru
- prosazování pokrokových výrobků a metod práce
- spolupráce s orgány státní správy - samosprávy
- spolupráce s organizacemi působícími v oboru
- spolupráce se zahraničními společnostmi

 


Členská základna

                k datu 27.10.2014

Členů SVPS celkem 110

Služby 86 
Výrobní podniky a jiné 24


Akciové společnosti 21 
Společnosti s ručením omezeným 64
Fyzické osoby7
Příspěvkové organizace18


Partnerské organizace

Spolek veřejně prospěšných služeb udržuje partnerské vztahy:

ANS - Arbeitskreis für die Nutzbarmachung von Siedlungsabfällen - SRN
ZOVP - Združenie organizácií verejných prací - SVK
APWA - American Public Works Association - USA

 

 

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

Karlov 1398/54,
Velké Meziříčí 594 01

E-mail: svps@email.cz
WWW: www.svps.cz

IČO: 65269535

  • Přihlášení do neveřejného archívu:
    Jméno:
    Heslo: